ZAPISY

Zapisy do klasy „0” i klasy pierwszej integracyjnej na rok szkolny 2024/2025
trwają od poniedziałku do czwartku w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1400
lub telefonicznie (012) 421-04-59

Prezentacja szkoły

Rekrutacja do „zerówki” oraz do klasy pierwszej trwa od 1 do 31 marca 2024 r.

Przyjmujemy również uczniów spoza rejonu szkoły.

 


Kryteria naboru

Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów.

 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji do samorządowego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Krakowie na rok szkolny 2024/2025 uzyskają Państwo na stronach serwisu rekrutacyjnego:

LINK → przedszkole

 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnego 2024/2025 uzyskają Państwo na stronach serwisu rekrutacyjnego:

LINK → klasa I

 


Wszystkim uczniom gwarantujemy:

 

 • bezpieczną i komfortową atmosferę pracy ucznia w szkole
 • klasy z niewielką liczbą dzieci, co gwarantuje bezpieczeństwo dziecka w szkole
 • wykwalifikowaną kadrę nauczycieli stale doskonalących swoje kompetencje
 • stałą opiekę wychowawczą wszystkich nauczycieli, pedagoga szkolnego, psychologa, neurologopedy
 • wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami sprawdzianu zewnętrznego
 • zajęcia z języka angielskiego w małych grupach w klasach 0-VIII
 • zajęcia z informatyki od klasy I oraz zwiększoną liczbę godzin w klasach IV-VIII
 • bezpłatne zajęcia dla uczniów (logopedyczne, terapeutyczne, wyrównawcze)
 • koła zainteresowań: w klasach O-III (taneczne, plastyczne, teatralne) w klasach IV-VIII (teatralne, informatyczne, sportowo – taneczne, fotograficzne, recytatorskie, przyrodnicze, matematyczne, z języka angielskiego)
 • dodatkowe zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych uczniów: SKS, basen, łyżwy,
 • tanie i smaczne obiady
 • opiekę wykwalifikowanej kadry w szkolnej świetlicy w godzinach od 700 do 1700
 • wyjazdy na „zielone szkoły” w klasach młodszych i starszych
 • nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe oraz informatyczną, logopedyczną i bibliotekę multimedialną
 • szkolny plac zabaw

Dodatkowym atutem naszej szkoły jest usytuowanie jej w samym centrum Krakowa.Dojazd do placówki z różnych kierunków miasta jest prosty i bezpośredni. Pociąg, autobus, bus czy tramwaj te wszystkie środki komunikacji dowiozą Was bezpośrednio do nas.

 

Zapraszamy do „zerówki” w roku szkolnym 2024/2025

Klasa „0” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie pracuje od 700 do 1700
Priorytetem jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju, poprzez dostosowanie treści, metod i form do możliwości psychoruchowych i zainteresowań dzieci.

 

Zabawy i zajęcia obejmują:

 • realizację nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • edukację społeczno-moralną, zdrowotną, przyrodniczą, matematyczną, techniczna, muzyczną, plastyczną i teatralną
 • rozwijanie umiejętności mówienia, słuchania i rozumienia
 • poprzez zabawę i aktywność ruchową przygotowanie do pisania i czytania

 

Organizowane są również zajęcia dodatkowe:

 • język angielski
 • logopedia – a w tym, co najważniejsze: bezpłatna diagnoza i profilaktyka
 • rytmika – zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem instrumentu
 • kółko plastyczne- poznawanie nowych, ciekawych technik plastycznych
 • kółko recytatorskie

 

Świetlica szkolna

Uczniowie mogą korzystać również ze stołówki i świetlicy, gdzie mogą zjeść obiad oraz spędzić czas na zabawie, wypoczynku i pracy; odrabianie zadań domowych z pomocą nauczyciela.

Świetlica szkolna funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700

> informacje o świetlicy

 

– ZAPRASZAMY –

Back to Top
Facebook
Skip to content