DOKUMENTY SZKOLNE

Harmonogram indywidualnych konsultacji rodziców z nauczycielami 2018/2019

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Wychowania przedszkolnego 2018/2019

Szkolny zestaw podręczników 2018/2019

Doskonalenie zawodowe 2018/2019

Harmonogram spotkań z rodzicami 2018/2019

Plan nadzoru pedagogicznego 2018/2019

Plan pracy szkoły 2018/2019

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Statut szkoły uchwalony przez RP 21-11-2017

Wykaz podmiotów wynajmujących pomieszczenia

Regulaminy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego 2018/2019

Szkolny program profilaktyczno – wychowawczy 2017/2018

Instrukcja zainstalowania aplikacji ebookow