DOKUMENTY SZKOLNE

Statut szkoły uchwalony przez RP 21-11-2017

Wykaz podmiotów wynajmujących pomieszczenia

Regulaminy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Szkolny program profilaktyczno – wychowawczy 2017/2018

Harmonogram indywidualnych konsultacji rodziców z nauczycielami 2017/2018

Harmonogram spotkań z rodzicami 2017/2018

Terminarz i tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

Plan pracy szkoły 2017/2018

Instrukcja zainstalowania aplikacji ebookow