DOKUMENTY SZKOLNE

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 2019/20

Harmonogram Indywidualnych konsultacji Rodziców z nauczycielami 2019/2020

Harmonogram spotkań z Rodzicami 2019/2020

Informator szkolny 2019/2020

Plan pracy edukacyjnej i opiekuńczej 2019/2020

Plan nadzoru pedagogicznego 2019/20

Procedura pobytu dzieci w szkole 2019/2020

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia 2019/2020

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020

Szkolny wykaz podręczników 2019/2020

Tematyka Rad Pedagogicznych na rok szkolny 2019/2020

Statut szkoły uchwalony przez RP 21-11-2017

Wykażn podmiotów wynajmujących pomieszczenia

Instrukcja zainstalowania aplikacji ebookow

Regulaminy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego 2018/2019