DOKUMENTY SZKOLNE

Harmonogram spotkań z Rodzicami 2021/22

Plan nadzoru pedagogicznego 2021/22

Plan Pracy Szkoły 2021/2022

Tematyka Rad pedagogicznych na rok szkolny 2021/22

Procedura pobytu dzieci w szkole 2019/2020

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia 2019/2020

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020

Statut szkoły uchwalony przez RP 21-11-2017

Wykaz podmiotów wynajmujących pomieszczenia

Instrukcja zainstalowania aplikacji ebookow

Regulaminy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego 2018/2019

Back to Top
Skip to content