DOKUMENTY SZKOLNE

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 2019/20 Harmonogram Indywidualnych konsultacji Rodziców z nauczycielami 2019/2020 Harmonogram spotkań z Rodzicami 2019/2020 Informator szkolny 2019/2020 Plan pracy edukacyjnej i opiekuńczej 2019/2020 Plan nadzoru pedagogicznego 2019/20 Procedura pobytu dzieci w szkole 2019/2020 Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia 2019/2020 Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020 Szkolny wykaz podreczników 2019/2020 Tematyka Rad Pedagogicznych na rok szkolny 2019/2020Statut szkoły uchwalony przez RP 21-11-2017Wykaz podmiotów wynajmujących pomieszczeniaInstrukcja zainstalowania aplikacji ebookowRegulaminy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego 2018/2019