GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor szkoły
mgr Beata Eisler
nauczyciel dyplomowany • historia i społeczeństwo

społeczny wicedyrektor szkoły
mgr Beata Cholewa
nauczyciel dyplomowany • pedagog specjalny w klasie III


mgr Iwona Rybicka-Korba
nauczyciel dyplomowany • nauczanie zintegrowane

mgr Karolina Dedo
nauczyciel kontraktowy • nauczanie zintegrowane

mgr Bogusława Wardęga-Malec
nauczyciel mianowany • pedagog specjalny w klasie II

mgr Katarzyna Kocoń
nauczyciel dyplomowany • pedagog specjalny w klasie I

mgr Mariola Jurczak
nauczyciel dyplomowany • pedagog specjalny

mgr Monika Obrał
nauczyciel dyplomowany • nauczanie zintegrowane

mgr Agnieszka Bernecka-Stachura
nauczyciel dyplomowany • pedagog specjalny w klasie VII

mgr Beata Borkowska
nauczyciel dyplomowany • język polski

mgr Anna Kazanecka-Drąg
nauczyciel dyplomowany • język angielski

mgr Monika Jerzak
nauczyciel dyplomowany • matematyka/ informatyka/ technika

mgr Bożena Ryba
nauczyciel dyplomowany • przyroda/ matematyka/ chemia

mgr Kazimiera Żyła
nauczyciel dyplomowany • sztuka – plastyka/ sztuka – muzyka

mgr Dawid Gonera
nauczyciel stażysta • religia

mgr Krzysztof Małek
nauczyciel dyplomowany • wychowanie fizyczne

mgr Joanna Cimek
nauczyciel dyplomowany • pedagog szkolny

mgr Wiesława Zapart
nauczyciel dyplomowany • bibliotekarz szkolny

mgr Rita Poznańska
nauczyciel mianowany • wychowawca świetlicy

mgr Maria Kuboń
nauczyciel mianowany • pedagog specjalny w klasie IV

mgr Justyna Wróbel-Duś
nauczyciel kontraktowy • oddział przedszkolny

mgr Paulina Florek
nauczyciel kontraktowy • oddział przedszkolny

mgr Agata Baran
nauczyciel mianowany • język angielski

mgr Joanna Koczara
nauczyciel kontraktowy • logopeda

mgr Beata Bartusik-Waśniowska
nauczyciel dyplomowany • nauczanie zintegrowane

mgr Dorota Śliwa
nauczyciel mianowany • geografia

mgr Marlena Cubała
nauczyciel stażysta • biologia

mgr Natalia Bury
nauczyciel kontraktowy • fizyka/ matematyka

mgr Urszula Kogut
nauczyciel dyplomowany • język angielski

mgr Eliza Szwagrzyk
nauczyciel kontraktowy • pedagog specjalny w klasie V

mgr Renata Zyzik
nauczyciel mianowany • język niemiecki

mgr Joanna Miedzielec
nauczyciel mianowany • pedagog specjalny w klasie VI

mgr Marzena Nenutil
nauczyciel kontraktowy • matematyka/ informatyka

dr Andrzej Sawinkow
nauczyciel mianowany • język polski/ świetlica

mgr Dominika Ujma-Klimas
nauczyciel kontraktowy • WOS

mgr Edyta Bogusz
nauczyciel kontraktowy • pedagog specjalny w klasie VIII

mgr Michał Danecki
nauczyciel stażysta • edukacja dla bezpieczeństwa