ŚWIETLICA

Zapisy do świetlicy szkolnej są prowadzone do 4 września 2020r.

Regulamin i Karta Zapisu Dziecka do Świetlicy

 

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych.

 Organizowane są między innymi zajęcia:

  • Rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie)
  • Ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela i dzieci oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze (prasa, bajki, baśnie, opowiadania, wiersze)
  • Wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie filmów edukacyjnych, rozmowy z dziećmi, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych)
  • Ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (inscenizacje, zajęcia muzyczne)
  • Kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania (rozmowy i pogadanki, zabawy typu „dokończ zdanie”, „opowiedz co było dalej” itp.)
  • Kształtujące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne)
  • Wyzwalające ekspresję twórczą (prace plastyczne, inscenizacje)
  • Relaksujące, wyciszające (relaks przy muzyce, zabawy terapeutyczne, wypoczynek na dywanie, oglądanie bajek, spotkania – „we wspólnym kręgu”)
  • Kształtujące ekspresję ruchową ( zabawy ruchowe przy muzyce)

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych.

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji
oraz pomoc uczniom słabszym.

W świetlicy prowadzone są również zajęcia socjoterapeutyczne w formie zabaw, staramy się wzmacniać u wychowanków poczucie własnej wartości, bowiem młody człowiek z wysoką samooceną zachowuje się poprawnie w sytuacjach konfliktowych.

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek, w godzinach od 700 do 1700

Back to Top
Skip to content