AKTUALNOŚCI

Harmonogram zwrotu książek i podręczników szkolnych

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020r. Egzaminu Ósmoklasisty

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWIWEJ NR 3 W KRAKOWIE W CZASIE EPIDEMII COVID

Zasady organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w szkole dla uczniów klas I-III

Zasady konsultacji w szkole

Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły

Zgłoszenie dziecka

 

Harmonogram konsultacji nauczycieli w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3

Załączniki do zarządzenia dyrektora w związku zawieszeniem zajęć

Informacja dla rodziców, uczniów i nauczycieli o nauczaniu na odległość

#DajżeKompa – akcja przekazywania sprzętu komputerowego

Pilny komunikat z dnia 09.04.2020

Informacja na temat pracy zdalnej w SP3

Godziny pracy sekretariatu

 

 

FACEBOOK