AKTUALNOŚCI

07.01.2020
Aktualny jadłospis (07-24.01.2020) oraz koszt obiadów w abonamencie – styczeń 2020 – dostępny na stronie >>> DLA RODZICÓW

Facebook


STRAJK – KOMUNIKATY:

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
w Krakowie

Informuję, że w związku z decyzją ZNP o zawieszeniu akcji strajkowej zajęcia dydaktyczne – wychowawcze od dnia 29.04.2019r zostają wznowione zgodnie z planem lekcji.

Z poważaniem

Beata Eisler

Dyrektor Szkoły


Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
w Krakowie

Informuję, że w związku z przedłużającą się akcją strajkową nauczycieli zajęcia dydaktyczne – lekcyjne w dniach 24 – 26 kwietnia 2019r zostają odwołane.

Jednocześnie informuję, że szkoła jest w stanie zapewnić opiekę świetlicową dla uczniów klas młodszych. Dla właściwego zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych prosimy zainteresowanych rodziców o zgłaszanie takiej potrzeby do godziny 20.00 należy przesłać informację: imię i nazwisko ucznia, klasa i godziny pobytu w szkole oraz numerem tel. do rodzica/opiekuna  na adres e-mail: spzoi3.krakow@gmail.com lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego


Liczymy na Państwa wyrozumiałość!

Kuchnia wydawać będzie posiłki jedynie Dzieciom, dla których Państwo wykupiliście obiady. W związku z tym Dzieci będą mogły przyjść do szkoły na obiad lub będzie można w tym dniu przyjść z pojemnikami i zabrać obiad dla Dziecka do domu.

Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji proszę Państwa o śledzenie bieżących informacji przesyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego i i strony internetowej. W przypadku podjęcia decyzji przez ZNP o zawieszeniu akcji strajkowej zajęcia dydaktyczne zostaną wznowione zgodnie z planem lekcji.

Z poważaniem
Beata Eisler
Dyrektor SzkołySZANOWNI RODZICE, DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!

Egzamin ósmoklasisty w dniach 15,16,17 kwietnia 2019r odbędzie się zgodnie z planem:

Poniedziałek 15 kwietnia 2019r j. polski

Wtorek 16 kwietnia 2019r matematyka

Środa 17 kwietnia 2019r j. angielski

zbiórka nie później  niż 8.30 w szkole
– należy zabrać legitymację szkolną i długopis z czarnym wkładem.

Przypominamy, że dni 15-17 kwietnia 2019 są dniami wolnymi od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych w naszej szkole w ramach dodatkowych dni wolnych od zajęć zgodnie z ustaloną organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2018/19.

Jednocześnie informuję, że w związku z trwającą akcją strajkową w dniach 15-17 kwietnia 2019r szkoła jest w stanie zapewnić opiekę świetlicową dla uczniów klas młodszych. Dla właściwego zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych prosimy zainteresowanych rodziców o zgłaszanie takiej potrzeby do godziny 20.00 należy przesłać informację: imię i nazwisko ucznia, klasa i godziny pobytu w szkole oraz numerem tel. do rodzica/opiekuna  na adres e-mail: spzoi3.krakow@gmail.com lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego
Informuję, że dzieci zostaną przyjęte zgodnie z kolejnością zgłoszeń i ilością miejsc.

W tych dniach kuchnia nie przygotowuje obiadów.

W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA DZIECIOM OPIEKI PROSIMY
O  NIEPOSYŁANIE ICH DO SZKOŁY.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość!

Z poważaniem

Beata Eisler

Dyrektor


PILNE! 9.04.2019 r. – komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
w Krakowie

Informuję, że w związku z trwającą akcją protestacyjna nauczycieli zajęcia dydaktyczne – lekcyjne w dniu 9 kwietnia 2019r oraz w kolejnych dniach, aż do odwołania strajku nie będą się odbywać.

Jednocześnie informuję, że w dniu jutrzejszym (wtorek – 9.04) szkoła jest w stanie zapewnić opiekę świetlicową dla uczniów klas młodszych. Dla właściwego zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych prosimy zainteresowanych rodziców o zgłaszanie takiej potrzeby do godziny 20.00 należy przesłać informację: imię i nazwisko ucznia, klasa i godziny pobytu w szkole oraz numerem tel. do rodzica/opiekuna  na adres e-mail: spzoi3.krakow@gmail.com lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego
Informuję, że dzieci zostaną przyjęte zgodnie z kolejnością zgłoszeń i ilością miejsc.

W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA DZIECIOM OPIEKI PROSIMY
O  NIEPOSYŁANIE ICH DO SZKOŁY.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość!

Kuchnia wydawać będzie posiłki jedynie Dzieciom, dla których Państwo wykupiliście obiady. W związku z tym Dzieci będą mogły przyjść do szkoły na obiad lub będzie można w tym dniu przyjść z pojemnikami i zabrać obiad dla Dziecka do domu.

Z poważaniem

Beata Eisler

Dyrektor Szkoły


PILNE! 8.04.2019 r. – komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
w Krakowie

 Jako dyrektor szkoły pragnę Państwa poinformować, że Pracownicy SPzOI3 w referendum zdecydowali o przystąpieniu do akcji strajkowej, która ma rozpocząć się 8 kwietnia 2019r.

Z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Dzieciom, co może zagrozić bezpośrednio Ich zdrowiu, zmuszona zostałam do wystąpienia do Wydziału Edukacji UMK z wnioskiem o zawieszenie zajęć w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), na co Wydział Edukacji wyraził zgodę. W związku z powyższym w poniedziałek 8 kwietnia 2019r nie będzie lekcji i dzieci powinny nie przychodzić do szkoły – zostać pod Państwa opieką.

Przypominam, że Rodzice Dzieci do lat ośmiu mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad Dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia Szkoły. 

Pragnę równocześnie poinformować, że w dniu 8 kwietnia br. kuchnia wydawać będzie posiłki jedynie Dzieciom, dla których Państwo wykupiliście obiady. W związku z tym Dzieci będą mogły przyjść do szkoły na obiad lub będzie można w tym dniu przyjść z pojemnikami i zabrać obiad dla Dziecka do domu.

Dzień 8 kwietnia 2019 r. dostarczy mi aktualnych informacji na temat skali strajku w naszej Szkole, dlatego decyzje dotyczące kolejnych dni będę podejmować w poniedziałek.. Bardzo Państwa proszę o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej, profilu Facebook oraz wiadomości przesyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Sytuacja jest dynamiczna, dlatego musimy być przygotowani na różne scenariusze. Prosimy Państwa o wyrozumiałość i życzliwość w tej niezwykle trudnej społecznie sytuacji.

Z poważaniem

Beata Eisler

Dyrektor Szkoły


Szanowni Państwo Rodzice.

Zdaję sobie sprawę, że oczekujecie Państwo od dyrektora Szkoły wiążącej informacji na temat
organizacji zajęć w przyszłym tygodniu. Zależy ona jednak od wyniku rozmów Związków Zawodowych
z rządem. Rozmowy, jak Państwo wiecie z doniesień medialnych, trwają.

Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda następująco: jeśli nie dojdzie do porozumienia Związków
Zawodowych z rządem, to w dniu 8 kwietnia w Szkole rozpocznie się strajk. W takim wypadku, biorąc
pod uwagę procentowe wyniki referendum w naszej Szkole, nie będzie możliwości prowadzenia zajęć
dydaktycznych. Również możliwość sprawowania opieki nad uczniami jest prawie żadna.

Bardzo zatem proszę Państwa Rodziców o przygotowanie się do zapewnienia opieki swoim dzieciom
w dniu 8 kwietnia i być może w kolejnych dniach.

Ze względu na dynamiczną sytuację, to jest trwające rozmowy Związków Zawodowych z rządem,
które mogą prowadzić do odwołania strajku, proszę o sprawdzanie informacji przekazywanych
Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Z wyrazami szacunku.
Beata Eisler
Dyrektor szkoły