MISJA

Nasza Szkoła jest placówką z oddziałami integracyjnymi stwarzającą takie warunki, aby proces integracji przebiegał w duchu tolerancji; w której każdy uczeń zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia; która będzie rozwijała wrażliwość, rozbudzała aktywność oraz kształtowała osobowość.

Wizja:

  • Szkoła sprawna organizacyjnie, posiadająca bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.
  • Posiada kadrę z pełnymi kwalifikacjami, wspomagającą rozwój dziecka i stosującą nowoczesne, aktywizujące metody nauczania.
  • Bardzo dobrze przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych.
  • Zapewnia wszechstronną pomoc pedagoga i psychologa.
  • Stwarza możliwości rozwijania uzdolnień w kółkach zainteresowań.
  • Organizuje zajęcia pozalekcyjne, wycieczki i „zielone szkoły”.
  • Realizuje programy nauczania dostosowane do możliwości dziecka.
  • Skutecznie przeciwdziała pojawiającym się patologiom społecznym.
  • Posiada precyzyjne i czytelne kryteria ocen i wymagań stawianych uczniom.
  • Zapewnia rodzicom możliwość stałego kontaktu, co najmniej raz w miesiącu z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem, dyrektorem.

 

Back to Top
Skip to content