ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023

Plan postępowań 2023

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022

 

Plan postepowań 2022

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

 

Plan postepowań aktualizacja 2021 BZP 00135742_02_P

 

Konkurs ofert dla zadania

„Konserwacja i rekonstrukcja drzwi wewnętrznych – I etap”

współfinansowanego z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

05.06.2017

 

Wybór Wykonawcy – Konserwacja i rekonstrukcja drzwi wewnętrznych – I etap

Pliki PDF

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja opisowa

Przedmiar robót

Regulamin konkursu ofert

Umowa

Załącznik 8

Załącznik 8a

Załącznik 8b

Załącznik 8c

 


Back to Top
Facebook
Skip to content