REALIZOWANE PROJEKTY

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 dba o to aby wychodzić naprzeciw zainteresowaniom oraz potrzebom uczniów. Stale poszukujemy nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. Nie boimy się wyzwań i dbamy o rozwój zawodowy naszych nauczycieli. Włączamy się w projekty, które pozwalają na rozwój kompetencji kluczowych w dzisiejszych czasach (język angielski, technologie informacyjno-komunikacyjne), a także takie, które rozwijają ducha empatii i zaangażowania społecznego.W roku szkolnym 2016/2017 szkoła uczestniczy w pięciu projektach długoterminowych:

„W stronę interaktywnej, dwujęzycznej i wielokulturowej szkoły” – W konkursie 2016 w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej” nasz projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie zakładamy podniesienie kompetencji naszych nauczycieli w zakresie nauki języka angielskiego, stosowania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz zapewnienia kompleksowego wsparcia uczniom cudzoziemskim. 11 nauczycieli (4 przedmiotowców, 6 pedagogów specjalnych oraz nauczyciel-bibliotekarz) weźmie udział w trzech międzynarodowych szkoleniach na terenie Europy. Mamy nadzieję na rozwój umiejętności w wyżej wymienionych dziedzinach oraz na nawiązanie współpracy międzynarodowej. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2016 – 2018. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 294 255,60 zł.

„Mistrzowie kodowania” – Eksperci nazywają kodowanie trzecim językiem współczesnego świata. W wielu krajach europejskich jest ono włączone do programu nauczania. Nasza szkoła dołączyła do IV edycji programu we wrześniu 2016 r. Na terenie placówki, trzy nauczycielki (uczące informatyki i angielskiego) prowadzą zajęcia z kodowania zarówno w języku polskim jak i angielskim. Organizują zabawy offline i online przy użyciu popularnych programów. Uczniowie klas młodszych mogą także kodować z pomocą robota edukacyjnego BEE BOT, a klas IV-VI z pomocą gry edukacyjnej na tablety SCOTTIE GO!

eTwinning – Na terenie naszej szkoły zrealizowano do tej pory 4 międzynarodowe projekty na platformie eTwinning (Europejska Współpraca Szkół). Jeden z nich („Secret European Treasures”), koordynowany przez szkołę w Grecji, został nagrodzony Europejską Odznaką Jakości przyznawaną za wybitną realizację projektu. Obecnie projekty są realizowane w ramach języka angielskiego, ale mamy nadzieję, że wkrótce będą one popularyzowane także na innych przedmiotach.

„Nauka Sztuka Edukacja” – Międzynarodowy projekt plastyczny, dzięki któremu w sposób nowatorski uczniowie obecnej klasy II poznają tajniki sztuki. W ciągu roku szkolnego placówka włącza się też w wiele krótszych projektów oraz akcji. W I półroczu były to m.in. Europejski Dzień Języków Obcych, Tydzień Kodowania, Dzień Pluszowego Misia, Festiwal Pieśni Patriotycznej, Tydzień Edukacji Globalnej, Festiwal Piosenki, Godzina Kodowania, Maraton Pisania Listów Amnesty International, Targi Bożonarodzeniowe, Jasełka, Wszystkie Kolory Świata UNICEF i inne.

STARS – Europejski Projekt propagujący poruszanie się po mieście rowerem. Więcej informacji: starseurope.org

„Owoce i warzywa w szkole” – więcej informacji na stronie: owocewszkole.org

„Mleko w szkole” – więcej informacji na stronie:  mlekowszkole.pl

Back to Top
Facebook
Skip to content