ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się pięć dni w tygodniu w godzinach 700 – 1630. W naszej grupie uczą się dzieci o zróżnicowanych potrzebach emocjonalnych, społecznych i edukacyjnych. Wśród nich znajdują się również wychowankowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nasza zerówka jest miejscem, w którym dzieci mają okazję do gromadzenia doświadczeń, przez co uczą się więcej i skuteczniej poprzez: zabawy, sytuacje nastawiane na kształcenie umiejętności samoobsługowych i porządkowych, zajęcia edukacyjne, wydarzenia, w których uczestniczą, oraz mnóstwo różnego rodzaju warsztatów, wyjść i wycieczek w których bierzemy udział.

Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy.

Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych z j. angielskiego (2 razy w tygodniu), religii (2 razy w tygodniu). Istnieje również możliwość zapisania dziecko na kółko taneczne, zajęcia sportowe.

Zapewniamy również opiekę pedagoga i szkolnego logopedy.

Back to Top
Facebook
Skip to content