Kwiatki Stasia Wyspiańskiego

Kocham Kraków- podróż przez historię wehikułem czasu.
III edycja: Zaczarowane ogrody Krakowa.

Temat projektu realizowany przez grupę lub klasę: „Kwiatki Stasia Wyspiańskiego”

Realizatorzy: Klasa 1 – p. Beata Cholewa, p. A. Korona


Czas trwania: III – VI 2023 r.

Pomysłodawca i organizator: Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Współorganizator: Stowarzyszenie Oświatowe „ Zamek Królewski w Krakowie”

Cele projektu własnego :

– rozbudzanie zachwytu pięknem Krakowa

– poznanie sylwetki Stanisława Wyspiańskiego

– kształtowanie wrażliwości artystycznej

– budzenie dumy z bycia Krakowianinem

– Uczeń wie, kto to jest Stanisław Wyspiański

– zna pasje i zawody Wyspiańskiego

– rozpoznaje witraże i obrazy St. Wyspiańskiego

– wie, gdzie znajdują się witraże artysty

– rozumie pojęcie polichromia i witraż

– potrafi wykonać prosty witraż

– wymienia krakowskie uliczki i kamienice z ukrytymi zwierzętami

– zna rośliny z Krakowskich Plant

– podziwia zabytkowy Kraków

– pracuje metodami zuchowymi

– zgodnie współdziała w grupie

– zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

Finansowanie:

Program w całości zostanie sfinansowany przez Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie w ramach wspomagania rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków.

Klasa 1 bierze udział w fascynującej przygodzie związanej z projektem

Kocham Kraków- podróż przez historię wehikułem czasu. III edycja: Zaczarowane ogrody Krakowa.

Zaczęliśmy od bardzo ciekawych zajęć z panią Gabrielą Kongstad. Zabawa była wspaniała dzieci z pełnym zaangażowaniem brały w niej udział. Aby poznać wybrane fragmenty z życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego czytaliśmy wspólnie książkę Katarzyny Maziarz „ Trochę bajki o Stanisławie Wyspiańskim”, oglądaliśmy reprodukcje obrazów artysty, witraże oraz malowane przez niego kwiaty. Te ostatnie bardzo się nam spodobały stąd tytuł naszego projektu. Wspólne wyprawy na łąkę w poszukiwaniu kwiatów do zasuszenia i narysowania sprawiły nam dużo radości. Razem z panią przewodnik Grażyną Szymańską Madziar odbyliśmy bardzo ciekawe wycieczki po Krakowie śladami zwierząt zaklętych w kamieniu oraz oglądając rośliny , które rosną na Plantach, podziwiając witraże Stanisława Wyspiańskiego w kościele Ojców Franciszkanów oraz w Pawilonie Wyspiańskiego na Palcu Wszystkich Świętych. Tworzyliśmy prace plastyczne – witraże oraz Lapbooki. Przed nami jeszcze wycieczka na Wawel i do Ogrodów Króla Zygmunta.

Dotarliśmy powoli do końca projektu, w klasie 1 mali artyści z zapałem kończyli swoje dzieła – witraże i lapbooki. Rysowali, wycinali, wklejali, wykorzystując to, co znaleźli i zebrali na wycieczkach. 31 maja razem z Panią przewodnik Grażyną Szymańską Madziar udaliśmy się na Wawel , żeby oglądnąć przepiękne ogrody, tym razem aura nam wreszcie sprzyjała i zwiedzić piękne komnaty Zamku na Wawelu. Wrażenia były niezapomniane. Na zakończenie projektu był quiz o Stanisławie Wyspiańskim przygotowany w formie Koła Fortuny. Zwycięzcy, którzy zapamiętali najwięcej informacji otrzymali słodkie nagrody. Dziękujemy za wspaniałą podróż przez historię i wspaniałe dzieła.

Back to Top
Facebook
Skip to content