KLASY INTEGRACYJNE

Klasy integracyjne w naszej szkole tworzone są poprzez dobór dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, tak, aby w optymalny sposób można było prowadzić proces nauczania i wychowania. Zazwyczaj jest 5 do 6 uczniów z grupy integracyjnej i około 15 uczniów pozostałych. W klasie jest obecnych dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący i wspomagający.

Głównym naszym celem jest integracja poznawcza mająca na celu maksymalne wspomaganie każdego ucznia w rozwoju intelektualnym oraz zharmonizowanie możliwości i rytmu pracy całego zespołu klasowego. Kolejny bardzo ważny obszar działań to integracja społeczna: kształcenie umiejętności wspólnego, uczenia się i zabawy dzieci pełnosprawnych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wspólna zabawa i współpraca przynosi szereg korzyści. Poprzez kontakt z rówieśnikami uczniowie o specjalnych potrzebach mobilizują się do pokonywania własnych słabości i radzenia sobie z własnymi ograniczeniami. Przekonują się, że niepowodzenia to nie tylko ich „specjalność”, że innym, w pełni sprawnym, również zdarzają się porażki.

Przynależność do społeczności szkolnej wraz z uczniami pełnosprawnym łagodzi poczucie odrzucenia i obcości, mobilizuje do samodzielności. Z kolei uczniowie pełnosprawni przekonują się, iż wszystkie dzieci lubią się bawić, chcą mieć kolegów i chętnie się śmieją. Kontakty z niepełnosprawnymi kolegami są dla nich wyzwaniem do walki z własnym egoizmem, zaś radość z niesionej pomocy, do której jest bardzo wiele okazji w takim zespole pomaga kształtować właściwe postawy społeczne.

Uczniowie z grup integracyjnych są objęci dodatkowymi godzinami rewalidacji, podczas których wyrównuje się i kompensuje zaburzone funkcje. W szkole odbywają się także zajęcia logopedyczne z dziećmi, które mają problemy z mową. Dla uczniów z problemami w nauce prowadzone są zajęcia wyrównawcze, które pomagają uzupełnić i opanować brakujące wiadomości i umiejętności.

Back to Top
Facebook
Skip to content