GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor szkoły
mgr Beata Eisler
nauczyciel dyplomowany • historia i społeczeństwo

społeczny wicedyrektor szkoły
mgr Beata Cholewa
nauczyciel dyplomowany • nauczanie zintegrowane


mgr Dorota Pletnia
nauczyciel mianowany • nauczanie zintegrowane

mgr Karolina Dedo
nauczyciel kontraktowy • nauczanie zintegrowane

mgr Bogusława Wardęga-Malec
nauczyciel mianowany • pedagog specjalny w klasie I

mgr Katarzyna Kocoń
nauczyciel dyplomowany • pedagog specjalny w klasie III

mgr Monika Obrał
nauczyciel dyplomowany • nauczanie zintegrowane

mgr Agnieszka Bernecka-Stachura
nauczyciel dyplomowany • pedagog specjalny w klasie IV

mgr Beata Borkowska
nauczyciel dyplomowany • język polski

mgr Anna Kazanecka-Drąg
nauczyciel dyplomowany • język angielski

mgr Monika Jerzak
nauczyciel dyplomowany • matematyka/ informatyka/ technika

mgr Bożena Ryba
nauczyciel dyplomowany • przyroda/ matematyka/ chemia

mgr Kazimiera Żyła
nauczyciel dyplomowany • sztuka – plastyka/ sztuka – muzyka

mgr Dawid Gonera
nauczyciel kontraktowy • religia

mgr Krzysztof Małek
nauczyciel dyplomowany • wychowanie fizyczne

mgr Joanna Cimek
nauczyciel dyplomowany • pedagog szkolny

mgr Wiesława Zapart
nauczyciel dyplomowany • bibliotekarz szkolny

mgr Rita Poznańska
nauczyciel mianowany • wychowawca świetlicy

mgr Maria Kuboń
nauczyciel mianowany • pedagog specjalny w klasie VI

mgr Agata Baran
nauczyciel mianowany • język angielski

mgr Joanna Zając
nauczyciel mianowany • logopeda

mgr Beata Bartusik-Waśniowska
nauczyciel dyplomowany • nauczanie zintegrowane

mgr Marlena Cubała
nauczyciel kontraktowy • biologia/geografia

mgr Joanna Stawowska
nauczyciel stażysta • fizyka

mgr Urszula Kogut
nauczyciel dyplomowany • język angielski

mgr Eliza Szwagrzyk
nauczyciel kontraktowy • pedagog specjalny w klasie VII

mgr Renata Zyzik
nauczyciel mianowany • język niemiecki

mgr Joanna Miedzielec
nauczyciel dyplomowany • pedagog specjalny w klasie VIII

dr Andrzej Sawinkow
nauczyciel mianowany • język polski/ świetlica

mgr Dominika Ujma-Klimas
nauczyciel kontraktowy • WOS

mgr Edyta Bogusz
nauczyciel kontraktowy • pedagog specjalny w klasie „0”

mgr Michał Danecki
nauczyciel stażysta • edukacja dla bezpieczeństwa

Back to Top
Skip to content