Erasmus+

2016-2018 KA1

Od 15.10.2016 do 14.05.2018 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 realizowała projekt z Funduszy Europejskich w ramach akcji Erasmus + KA1 (Mobilność kadry edukacji szkolnej). Projekt nosił tytuł „W stronę interaktywnej, dwujęzycznej i wielokulturowej szkoły” i został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Realizacja powyższego projektu przyczyniła się do zwiększenia europejskiego wymiaru placówki oraz nawiązania sieci kontaktów międzynarodowych. Współpraca z nauczycielami
z różnych krajów zaowocowała opracowaniem kolejnych projektów.

2018 – 2020 KA1

Od 01.08.2018 do 31.07.2020 nasza placówka realizuje kolejny projekt z Funduszy Europejskich w ramach akcji Erasmus+ KA1 (Mobilność kadry edukacji szkolnej). Projekt nosi tytuł „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ujęciu międzynarodowym – podnoszenie jakości pracy integracyjnej szkoły podstawowej” i jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

2018 – 2020 KA2

Nasza placówka jest też beneficjentem Akcji 2 Programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne. Współpraca szkół. Od 01.09.2018 do 31.08.2020 wraz ze szkołami partnerskimi z Holandii, Grecji i Portugalii realizujemy projekt „Earth Stories”. Projekt jest synergią projektów Erasmus + oraz eTwinning.

 

Szczegóły znajdują się na stronie:

erasmuspluspower.wixsite.com/sp3krakow

(zakładki KA1 i KA2)

Back to Top
Facebook
Skip to content