DOKUMENTY SZKOLNE

Szkolny zestaw programów nauczania 2020/2021

Szkolny wykaz podręczników 2020/2021

Plan nadzoru pedagogicznego 2020/2021

Doskonalenie zawodowe nauczycieli 2020/2021

Harmonogram Indywidualnych konsultacji Rodziców z nauczycielami 2019/2020

Harmonogram spotkań z Rodzicami 2019/2020

Informator szkolny 2019/2020

Plan pracy edukacyjnej i opiekuńczej 2019/2020

Procedura pobytu dzieci w szkole 2019/2020

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia 2019/2020

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020

Tematyka Rad Pedagogicznych na rok szkolny 2019/2020

Statut szkoły uchwalony przez RP 21-11-2017

Wykaz podmiotów wynajmujących pomieszczenia

Instrukcja zainstalowania aplikacji ebookow

Regulaminy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego 2018/2019

Back to Top
Skip to content