DOKUMENTY SZKOLNE

Plan Pracy Szkoły 2023/2024

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny 2023/2024

Szkolny zestaw podręczników 2023/2024

Szkolny zestaw programów nauczania 2023/2024

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

statut SP3 4-8(1) stan na styczeń 2024

Wykaz najemców 2023

Wniosek o duplikat legitymacji

Wniosek o duplikat świadectwa

Wniosek druk RP7

Instrukcja zainstalowania aplikacji ebookow

Regulaminy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego

 


 

WYMAGANIA EDUKACYJNE
(pliki do pobrania)

 

KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA KLASY I

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA KLASY II

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA KLASY III

JĘZYK ANGIELSKI KLASA I

JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

RELIGIA KLASA I

RELIGIA KLASA II

RELIGIA KLASA III

KLASY IV-VIII

Język polski

JĘZYK POLSKI KLASA IV (A)

JĘZYK POLSKI KLASA IV

JĘZYK POLSKI KLASA V

JĘZYK POLSKI KLASA VI

JĘZYK POLSKI KLASA VII

JĘZYK POLSKI KLASA VII (A)

JĘZYK POLSKI KLASA VIII

Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

JĘZYK ANGIELSKI KLASA V(A)

JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI (A)

JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

JĘZYK ANGIELSKI KLASA VII (D)

JĘZYK ANGIELSKI KLASA VIII

JĘZYK ANGIELSKI KLASA VIII

JĘZYK ANGIELSKI KLASA VIII(A)

Język niemiecki

JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII

JĘZYK NIEMIECKI KLASA VIII

Biologia

BIOLOGIA KLASA V

BIOLOGIA KLASA VI

BIOLOGIA KLASA VII

BIOLOGIA KLASA VIII

Chemia

CHEMIA KLASA VII

CHEMIA KLASA VIII

Edukacja Dla Bezpieczeństwa

EDB KLASA VIII

Fizyka

FIZYKA KLASA VII OPC

FIZYKA KLASA VII

FIZYKA KLASA VIII

Geografia

GEOGRAFIA KLASA V

GEOGRAFIA KLASA VI

GEOGRAFIA KLASA VII

GEOGRAFIA KLASA VIII

Historia

HISTORIA KLASA IV

HISTORIA KLASA V

HISTORIA KLASA VI

HISTORIA KLASA VII

HISTORIA KLASA VIII

Informatyka

INFORMATYKA KLASA IV

INFORMATYKA KLASA V

INFORMATYKA KLASA VI

INFORMATYKA KLASA VII

INFORMATYKA KLASA VIII

Matematyka

MATEMATYKA KLASA IV

MATEMATYKA KLASA V

MATEMATYKA KLASA VI (WOJTYTO)

MATEMATYKA KLASA VI

MATEMATYKA KLASA VI

MATEMATYKA KLASA VII OP

MATEMATYKA KLASA VII

MATEMATYKA KLASA VIII (OLIWIER)

MATEMATYKA KLASA VIII

Muzyka

MUZYKA KLASAY IV-VII

Plastyka

PLASTYKA KLASY IV-VII

Przyroda

PRZYRODA KLASA IV

Religia

RELIGIA KLASA IV

RELIGIA KLASA V

RELIGIA KLASA VI

RELIGIA KLASA VII

RELIGIA KLASA VIII

Technika

TECHNIKA KLASA IV

TECHNIKA KLASA V

TECHNIKA KLASA VI

Wiedza o społeczeństwie

WOS KLASA VIII

Wychowanie fizyczne

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV,V,VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VII I VIII

Wychowanie do życia w rodzinie 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE KLASA IV (program)

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE KLASA V (program)

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE KLASA VI (program)

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE KLASA VII (program)

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE KLASA VIII (program)

Back to Top
Facebook
Skip to content